Bize Ulaşın

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi 2.Faz

S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi tarafından, arıtma prosesi ve mekanik ekipman tedariği, montajı ve devreye alınması ve tesisin işletilmesi sorumlusu olarak firmamızın da dahil olduğu bir iş ortaklığına yaptırılan 52.500 m3/gün Yeşil Çevre Arıtma Tesisi’nin 2. Fazı olan kapasite artışı projesini de üstlenmiş ve başarı ile tamamlamış bulunmaktayız.

Bu proje ile, 1. Faz’da öngörülen %50’lik kapasite artışının, bölgenin endüstriyel kapasitesi ve nüfus gelişimi doğrultusunda, yetersiz kalacağı görülmüş ve tesisin kapasitesi 100.000 m3/gün ‘e artırılmış, ayrıca 150.000 m3/gün kapasiteye uygun alt yapının oluşturulması sağlanmıştır. 2. Faz kapsamında, karbon giderimine ilaveten ileri biyolojik arıtma sağlanarak azot ve ağırlıklı olarak tekstilden kaynaklanan renginin giderilmesi de sağlanmıştır.

Tesisin sınırlı alanı nedeni ile kapasite artışı projesinde geleneksel arıtma yöntemlerine ilaveten tesisin giriş kirlilik yükünü azaltacak, fazla çamurun yoğunlaştırılacağı ve renk gideriminin de gerçekleşeceği mikroflotasyon sistemi ilave edilmiş ve çökeltme havuzlarının lamella sistemi ile donatılarak kapasitelerinin artırılması da sağlanmıştır.

 

1