Bize Ulaşın

Faaliyet Alanlarımız

➢ Atıksu Arıtma

          ➢ Evsel Atıksu Arıtma

          ➢ Endüstriyel Atıksu Arıtma

➢ Su Arıtma

        ➢ İçme Suyu ve Proses Suyu Arıtma

          ➢ Desalinasyon ( UF + RO )

          ➢ Su Geri Kazanımı

➢ Katı Atık Arıtma

         ➢  Katı Atık Ayrıştırma, Kompost Tesis, MBT Tesisleri

         ➢  Biogaz Tesisleri (hayvan ve zirai organik atıklar)

         ➢  Düzenli Çöp Depolama Sahası İnşaatı, Biyogaz Tesisleri

➢   Baca Gazı Arıtma

➢   Çamur Arıtma

   ➢  Stabilizasyon

   ➢  Susuzlaştırma

   ➢  Kompost

   ➢  Kurutma

   ➢  Yakma

➢   Koku Arıtma Sistemleri

   ➢  Kimyasal

   ➢  Biyolojik

   ➢  Fotoiyonizasyon

 

-          ANAHTAR TESLİM YAPIM PROJELERİ

-          TESİS YÖNETİM ve İŞLETME PROJELERİ

-          YAP-İŞLET-DEVRET (YİD) PROJELERİ

1