Bize Ulaşın

Katı Atıktan Enerji Kazanımı

Dünyadaki fosil bazlı yakıtların azalması ile beraber alternatif enerji kaynaklarının önemi artmaya başlamıştır. Bu bağlamda hem organik atıkların bertaraf edilmesini sağlayan hem de enerji üreten biyogaz tesisleri gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

Organik atık olarak arıtma tesisi çamurları, hayvan gübresi, organik çöpler, tarımsal atıklar, mısır veya şeker pancarı gibi bitkiler, vb. kullanılmaktadır.

Biyogaz tesislerinde, uzun yıllardır atıksu arıtımında da uygulanan havasız ortamda organik maddelerin parçalanmasını içeren anaerobik proses uygulanmaktadır. Bu proses sonucunda parçalanan organik maddelerden yanıcı özellikteki biyogaz ve fermantasyon atığı (gübre) oluşmaktadır.

Biyogaz tesisinin akım şeması aşağıda gösterilmiştir.

Üretilen biyogaz iki amaçla kullanılabilir;

1-      Direk kazanda yakılarak ısı enerjisi üretilebilir

2-      Kojenerasyon (kombine ısı ve enerji santrali) tesisi ile elektrik enerjisi ve yanında ısı enerjisi üretilebilir.

Kojenerasyon tesisinde yanma aşamasında ayrıca oluşan ısının da tesis yakınındaki binalar veya seraların ısıtılmasında ve ahırların iklimlendirilmesinde kullanımı mümkündür.

İşletme ekonomisi açısından başarılı olabilmek için elde edilen her iki ürünün de (elektrik ve ısı) kapsamlı bir şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir. 

Biyogaz tesislerinde ayrıca yüksek kaliteli tarımsal gübre olarak kullanılabilen fermantasyon artıkları oluşmaktadır. Elde edilen gübre bitkiler tarafından daha rahat emilebilmekte, kimyasal bakımdan daha az agresif ve genelde kokusuzdur. Ayrıca, hastalık yapıcı bakteriler de anaerobik proses içerisinde büyük ölçüde yok edilmektedir.

ARBİOGAZ uzun yıllardır anaerobik prosesi uygulamakta ve biyogaz tesisleri kurmaktadır.

Sütaş Aksaray Fabrikası-Atıksu Arıtma Tesisi ve Biyogaz Tesisi (toplam biyogaz üretimi: 700 m3/saat, %65 Metan) 

Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) programı kapsamında, tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme amacıyla yenilenebilir enerjiye hibe desteği verilmektedir. Bu doğrultuda işletmenize yenilebilir enerji üretimi için kuracağınız biyogaz tesisine destek alabilirsiniz.

  • >><<
1