Bize Ulaşın

Geri Kazanım Tesisleri

GERİ KAZANIM

Dünyada temiz su kaynaklarının azalması ve suyun maliyetinin artması nedeniyle atık suların arıtılarak geri kazanılması konusu gündeme gelmiştir. Evsel atık su arıtma tesisleri çıkış suyunun, filtrasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçirilerek yeşil alan sulamasında kullanılması tesislerimizde uzun zamandır uygulanmaktadır.

Gri su olarak adlandırılan, evsel atık suların tuvalet atıkları dışındaki ; lavabo, duş, küvet ve mutfak kaynaklı atık suyundan oluşan suyun, daha düşük maliyetle biyolojik olarak arıtılıp kullanım suyu olarak geri kazanımı yapılmaktadır.

Endüstriyel atık suların da arıtıldıktan sonra veya ham olarak daha ileri arıtma teknolojileri kullanılarak geri kazanılması ve endüstride kullanım suyu/ üretim proses suyu olarak kullanılması mümkündür.

  

Geri kazanım;  fiziksel, kimyasal ve biyolojik klasik arıtma prosesleri kullanarak olabildiği gibi gerektiğinde bunlara ilave olarak kullanım prosesinin ihtiyacına göre,

·        Mikrofiltrasyon

·        Ultrafiltrasyon

·        Reverse Osmoz (RO) gibi membran teknolojileri veya

·        Özel kimyasal prosesler  kullanarak gerçekleştirilmektedir.

>><<

 

1