Bize Ulaşın

Susuzlaştırma

Susuzlaştırma ;

Arıtma tesisinden ön çökeltim, son çökeltim, yoğunlaştırma gibi biyolojik veya kimyasal ünitelerden meydana gelen fazla çamurların sistemden uzaklaştırılması gerekir. Akışkan haldeki bu çamurlarda katı madde muhtevası %0,5-2 civarında değişkenlik gösterir. Yani 100 birim hacim işgal eden fazla çamurun içerisinde 0,5-2 birim katı madde bulunmaktadır.

Arıtma tesisinin atığı olan bu çamurun tesisten uzaklaştırılması gerekir. Ancak yukarıda tarif edilen arıtma çamurunu tesisten uzaklaştırmak çok pahalı maliyete sahip olur. Bu sebeple hacmi azaltıp bertaraf maliyetini pratikte mümkün sınırlar içine çekmek amaçlanmaktadır. Bu maksatla çamur içindeki sudan mümkün olduğunca kurtulmak gerekir. Bu maksatla susuzlaştırma prosesleri geliştirilmiştir.

Bu proseslerin başında mekanik susuzlaştırma işlemleri gelir. Bu yöntemler;

·         Basınca dayalı makinalar (belt, presler, filtre presler, v.s…)

·         Santrifüj kuvveti esaslı makinalar (dekantörler)

·         Solar Radyasyon esaslı yöntemler ( kurutma yatakları, solar kurutma seraları)dir.

Geleneksel olarak adlandırabileceğimiz bu yöntemlerle % 0,5-2 katı madde içerikli arıtma çamurları %16-25 Katı madde içerikli çamur keki haline gelirler.  Bu ekipmanlar ile çamur flokları arasına hapsolmuş serbest suyun yaklaşık yarısı uzaklaştırılmış olur. Böylelikle çamur keki taşınması kolay ve mümkün ancak depolanması pek o kadar kolay olmayan bir üründür.  Nihai bertaraf açısından bir “ara ürün” sayılabilir.

 

1