Bize Ulaşın

Kompost

Kompost

Günümüzde gittikçe önem kazanmaya başlayan katı atık ( organik)  giderimi konusunda firmamız çeşitli prosesler kullanarak farklı çözümler sunabilmektedir. Kompost prosesi firmamiz tarafindan en iyi teknolojilerle uygulanmaktadir. Bitkisel,hayvansal atıkların veya katı atık deponilerinden ayrıştırılan organik fraksiyonun, nemli-oksijenli ortamda bozunarak organik gübreye dönüşmesi olayına kompostlaşma denir. Kompost ve Geri Kazanım Tesisinde organik içerikli evsel atıkların, mikroorganizmalar vasıtasıyla yeterli nem, ısı ve hava ile reaksiyona girerek çözülmesi gibi fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçerek toprağı ıslah edici, organik değeri ve su tutma kabiliyeti yüksek kompost üretilmektedir.

   

Kompost değişik şekillerde ve değişik ekipman kullanarak elde edilebilir. Doğal ortamdakine benzer şekilde bitkisel ve diger organik atiklar koku yapan anaerobik bozunmaya izin vermeyecek şekilde oksijenli bozunmaya uğratılır. Böylece hızlı ve temiz bir gübre elde edilmiş olur. Bu sistemde özel  bakteri kültürlerinin faydalınabilir. Bakteri kültürü, uygun nem ve ısı koşulları sağlandığında çok hızlı bir kompost eldesi mümkün hale gelmektedir. Kompostun zemin ve toprağa faydaları:

•Boşluk hacmini arttırır,
•Havalandırma sağlar,
•Kolay işlenmesini sağlar,
•Su tutumu kabiliyetini arttırır,
•Besin maddelerinin daha iyi kullanılmasını sağlar.

Kentsel atıkların organik kısmının kompostlaştırma yöntemi ile bertarafı büyük öneme sahiptir. Kompostlaştırma, geri dönüşüm ve kaynakların yeniden kullanımının en yüksek

formudur. Ülkemizde kentsel katı atıkların organik fraksiyonundan kompost üretmek iyi bir çözüm olabilir.

1