Bize Ulaşın

Yakma

Yakma;

Arıtma çamurlarının nihai bertarafı için en yaygın olarak uygulanan yöntemlerden biridir. Çamurun içindeki organik maddenin yüksek sıcaklıklarda yakılarak geriye sadece yanmaz-bozunmaz kül kalması için uygulanan bu proseste 1200 0C sıcaklıkta 2-3 saniye kadar çamurun bulunması gerekir. Daha düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilen yanma proseslerinde dioksin ve furan gibi emisyon değerlerinde istenen parçalanma verimleri elde edilememektedir. 

Yanmada dikkat edilmesi gereken en önemli husus sıvı ve katı formdaki atıklardan kurtulurken gaz formunda atık üretmekten kaçınmak olmalıdır. Bu maksatla yakma tesislerinde yatırım kalemlerinin önemli bir bileşeni baca gazı kontrol ve arıtma üniteleridir. Doğru dizayn edilmiş sistemlerde yatırım maliyetinin yaklaşık yarısı emisyon kontrolü için ayrılan ünitelere harcanmaktadır.

Arıtma çamurunu yakarak bertafa eden tesislerin başında ülkemizde çimento fabrikaları gelmektedir. Arıtma çamurlarının çöp yakma tesislerinde de bertarafı mümkündür.

Arıtma çamurunun kalorifik değeri bazı durumlarda çamuru atık olmaktan çıkarıp alternatif yakıt haline getirebilir. Bunun için arıtma çamurunun içindeki su muhtevası önem kazanmaktadır. Çamurun içindeki su miktarı fazla ise yakmak için dışarıdan yakıt eklenmesi gerekliliğini getirir. Kuru çamuru yakmak daha kolaydır. Çamuru yakmak için ilave ısıya veya yakıta ihtiyaç duyulmaması yakma tesisi için çamurun cazibesini doğrudan etkiler. Yüksek kalorifik değer ticari açıdan satın alınabilir. Düşük kalorifik değer için ödeme yapılması kaçınılmazdır.  

1