Bize Ulaşın

Kimyasal Koku Arıtımı

Kimyasal Koku Giderimi

Kimyasal koku giderimi, özellikle belirli kimyasallardan kaynaklanan kokunun gideriminde uygulanan etkili bir yöntemdir. Yüksek konsantrasyonlu kirliliklerde tercih edilebilir, alan ihtiyacı bazı biyolojik yöntemlere göre daha düşüktür.

 

Koku gideriminde kullanılan çeşitli kimyasalların, kokuyu oluşturan maddeleri oksitlemesi prensibi ile arıtma yapan yatak üzerinde sürekli sirkülasyon yapılarak gerçekleşen bu prosesler tek ya da çok kademeli olarak sunulabilmektedir.

Giderimi zor olan ya da yüksek konsantrasyonlu kokularda ya da bu kokulara ilaveten toplam koku giderimi istendiği durumlarda biyolojik sistemler ile seri şekilde çalışan çözümler de sunulabilmektedir.

Temel olarak kimyasal koku giderim sistemleri, atık hava toplama kanalları, atık hava emiş fanları, yıkama kulesi ya da kuleleri, kimyasal depo tankları ve dozaj sistemleri, sirkülasyon pompası ve sistem otomasyonu için gerekli ölçüm enstrümanlarından oluşur.

>><<

 

1