Bize Ulaşın

Kurutma Prosesleri ve ARBIDRY

ARBIDRY arıtma çamurlarının kurutularak hacminin azaltılması maksadıyla ARBIOGAZ tarafından geliştirilmiş  kurutma kombinasyonudur.

ARBIDRY kolay çözümdür.

ARBIDRY operatör dostudur.

ARBIDRY sistemi 2 önemli bileşenden meydana gelmektedir.

1.       Dehidrasyon ile ileri seviyede mekanik susuzlaştırma

2.       Solar Kurutma ile çamur kuruluğunun nihai hedefe ulaştırılması

 1.      DEHİDRASYON

Atıksu arıtma tesisinin kimyasal ve/veya biyolojik arıtma ünitelerinden yaklaşık %1 katı madde içeriğindeki fazla çamur yaygın mekanik veya graviteli yoğunlaştırıcılarda %2-5 yoğunluğa getirilir.

Bu işlem sonrasında  polielektrolit veya diğer koagülantlar yardımıyla çamur içindeki floklar birbirine yapıştırılır.

Koagülasyon ve flokülasyon sonrasında uygulanan mekanik susuzlaştırma yöntemleri ile çamur hacmi azaltılır. Bunun için filtre bezleri arasına alınan çamura basınç uygulayarak (belt pres veya filtre pres) yada santrifüj etkisiyle(dekantör) çamur içindeki serbest su uzaklaştırılır. Bu yöntemler ile ulaşılabilen kuruluk oranı genellikle ortalama %16-25 katı madde içeriği seviyelerinde çamur keki elde edilir. Bir başka deyişle çamur keki içinde halen %75-84 oranında su bulunmaktadır.

Dehidratör kullanılarak çamur keki içinde bulunan suyun  yaklaşık %60 kadarı uzaklaştırılır. Uzaklaştırılan bu su floklar arasına hapsolmuş, hücre yapısı dışında kalan serbest sudur. Dehidratör, elektrik enerjisi ile manyetik alan oluşturulur. + yüklü tanecikleri birbirine sıkıştırarak suyun çamur kekinden uzaklaşmasını sağlar. Böylelikle çamur keki hacmi yarı yarıya azalmış olur. Dehidratörden çıkan çamur keki yaklaşık %40-50 katı madde muhtevasına sahiptir.

2.      SOLAR KURUTMA

Doğada meydana gelen kurumanın hesaplanabilir ve kontrol altında gerçekleştirilmesi işlemine solar kurutma diyoruz. Gerçekleşen kurumanın koku oluşturmadan, kontrol altında ve hesaplanabilir olması için aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir.

*Uygun ve geçirimsiz betonarme yapı

*Uygun malzemeden ve dayanıklı çelik yapı

*Uygun Isı kontrolü için gereken düzenek 

*Uygun ışık geçirgenliğe sahip örtü malzemesi

*Uygun niteliklere sahip karıştırıcı

*Uygun havalandırma ekipmanları

*Nemin dışarı atılmasını sağlayacak sitem

*Ölçme enstrümanları

*Çamur Besleme ve toplama üniteleri

Yukarıda sayılan unsurların dikkate alınması ile dizayn edilen sera içerisinde dehidrasyon aşamasından geçmiş yaklaşık %40-50 katı madde içerikli çamur keki  güneşin etkisi ile %80- 90 katı madde içeriğine ulaşacak seviyeye kadar kurutulur.

Kuruyan ürün başlangıçta elimizde var olan çamur kekinin  yaklaşık %20 si kadar bir hacim teşkil eder. Bu ürün kalorifik değerinin elverdiği ölçüde çimento fabrikaları veya yakma tesislerinde ek yakıt olarak kullanılabilir. Deponi sahalarında örtü malzemesi veya yol yapımında dolgu malzemesi olarak değerlendirilebilir.  

1