Bize Ulaşın

Endüstriyel Atıksu Arıtma

Endüstriyel Atıksu Arıtma

Sanayi kuruluşlarındaki ortaya çıkan kirliliklerin sanayiden sanayiye farklılık göstermesi sebebi ile endüstriyel atık sularının arıtılması yüksek derecede teknik bilgi ve sanayi deneyimi gerektirmektedir. Çevre teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak Arbiogaz, sanayilerin ihtiyaçlarına ve atık suların özelliklerine göre ispatlanmış, yeni ve ileri arıtma prosesleri uygulamaktadır.

Doğru teknoloji seçimi arıtma tesisleri tasarımında en önemli başlangıç noktasıdır. Hemen hemen tüm endüstri kollarında yüzlerce tesis tecrübesi olan ARBİOGAZ doğru teknoloji seçiminde kendini kanıtlamış bir firma olarak sektörde güvenilir bir isim sahibidir.

Arbiogaz; gıda, içecek ,kağıt ve kağıt hamuru, tekstil, kimya, petro-kimya, maden, enerji, otomotiv gibi çok çeşitli endüstrinin atık suyunun arıtılmasında tecrübe sahiptir. 

Arbiogaz, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre çeşitli teknolojileri uygulayacak mühendislik dizayn, inşaat, mekanik, elektrik,otomasyon,devreye alma ve işletme hizmetleri verecek kadroları bünyesinde barındırmaktadır. 

Arbiogaz;

  • Aerobik sistemler
  • Anaerobik sistemler
  • Yüksek verimli anaerobik çamur yataklı reaktörler
  • Membran bio-reaktör (MBR) 
  • Azot ve fosfor giderimi
  • Multimedya filtrasyonu
  • Membran filtrasyon sistemleri konularında çözümler sunar. 

>><<

1