Bize Ulaşın

Evsel Atıksu Arıtma

Evsel Atıksu Arıtma

Gün geçtikçe önemini arttıran su kaynaklarının korunması ve su tüketiminin azaltılması gerekliliği normal yaşam faaliyeti sonucu meydana gelen atıksularında arıtılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu yüzden ağırlaşan kanun ve yönetmelikler evsel atıksu arıtma tesisleri yapımı gerekliliğini kaçınılmaz bir şekilde yerel yönetimlerin önüne çıkarmaktadır.

Arbiogaz, gerek küçük yerleşimler gerekse daha büyük şehirlerde   yüksek arıtma verimliliği, düşük işletim maliyeti ve kolay işletimin kusursuz birlikteliğini sunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle Arbiogaz konvansiyonel proseslere ek olarak aerobik ve anaerobik biyolojik arıtma proseslerini, membran bio-reaktör (MBR), azot ve fosfor giderimi, multimedya filtrasyon ve membran filtrasyon gibi pek çok ileri teknoloji arıtma proseslerini uygulamaktadır. Arbiogaz arıtma tesisi yan ürünleri en aza indirmek için çamur susuzlaştırma ve çamur kurutma sistemlerini de tasarlamakta ve inşa etmektedir.

>><<

1