Bize Ulaşın

İçme Suyu ve Proses Suyu Arıtma

Su Arıtımı

Su, yaşamın sürdürülebilmesi için çok büyük bir öneme sahiptir.

Dünyadaki suların % 97,5 unun okyanus ve denizlerde tuzlu su olarak, % 2,5 unun ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunduğu ; bu kadar az olan tatlı su kaynaklarının % 90 ının kutuplarda ve yeraltında bulunduğu dikkate alınırsa, insan ve diğer canlıların yararlanabileceği tatlı su miktarının ne kadar az olduğu açıktır.

Bu sınırlı su kaynaklarının korunabilmesi  ve verimli kullanılabilmesi , insan yaşamı ve endüstrinin ihtiyacı olan su kalitesinin sağlanacağı tesislerin yapımı, su mühendisliği kullanarak gerçekleştirilmektedir.

  

ARBİOGAZ A.Ş. 1985 yılından bu yana Çevre Teknolojileri alanında hizmet vermekte olup Su Arıtımı konusunda;

·        Şehir İçme Suyu Arıtma Tesisleri

·        Paket İçme Suyu Arıtma Tesisleri

·        Endüstriyel Su Hazırlama Tesisleri  yapmaktadır.

Su Arıtma Tesisleri prosesi, su kaynağının özellikleri ve ihtiyaç duyulan su kalitesi dikkate alınarak her tesis için uzman yaklaşımıyla hazırlanır.

Kullanılan teknolojiler;

·        Koagülasyon-Flokülasyon-Çökeltme

** Kompakt veya ayrı sistemler

** Dairesel, dikdörtgen veya lamelli çökeltme üniteleri

** Kimyasal dozaj üniteleri

·        Filtrasyon

**  Açık yavaş kum filtreleri

**  Açık hızlı kum filtreleri

**  Basınçlı dik ve yatay kum filtreleri

**  Yukarı akışlı kendinden temizlemeli filtreler

**  Ultrafiltrasyon, membran filtreler

**  Disk filtreler

**  Kartuş filtreler

·        Kireç –Soda yöntemi ile su yumuşatma

·        İyon değiştirici reçinelerle su yumuşatma

·        Ters Osmoz (RO) ile iyon yükünün azaltılması

·        Elektrodeiyonizasyon (EDI)

·        Kaskat havalandırıcılar ile demir ve mangan giderimi

·        Organik yükü azaltmak için aktif karbon filtreleri

·        Dezenfeksiyon

**  Klorlama

**  Ozonlama

**  Ultraviyole sitemleri

>><<

1