Bize Ulaşın

Atık Gaz ve Koku Arıtma

Koku giderimi

Günümüzde gittikçe önem kazanmaya başlayan koku giderimi konusunda firmamız çeşitli prosesler kullanarak farklı çözümler sunabilmektedir. Atıksudan ve atıksu arıtma tesislerinden kaynaklanan kötü koku genellikle H2S, NH3, SO2, bazı uçucu organik bileşikler (VOC) ve merkaptanlardan kaynaklanmaktadır. Bunların yanı sıra endüstriyel tesislerden kaynaklanan kokular için de özel çözümler sunulabilmektedir.

 

>><<

1