Bize Ulaşın

Arıtma Çamurları

Arıtma Çamurları İşlenmesi ve Kurutulması;

Arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini arttıran en büyük etkenlerden biri arıtma çamurlarının bertarafıdır. Her atıkta olduğu gibi arıtma çamuru miktarının kaynağında azaltılması ve bertaraf giderlerini en aza indirmek her işletmenin en büyük isteğidir. Az arıtma çamuru üreten teknolojilerin seçimi bu hususta öncelikli olarak irdelenmesi gereken husus olmakla birlikte, çıkan çamurun bertarafı öncelikli olarak kaynağında yapılmalıdır.

Ülkemiz kanun ve yönetmelikleri gereği arıtma çamurunun öncelikle ekonomik bir değer haline getirilmesinin yolları araştırılmalı ve fizibilitesine göre uygulanacak teknolojinin seçimi yapılmalıdır. Atık çamurları içeriklerine göre aşağıda tarif edilen ekonomik değerlere sahip olabilir:

·     Tarımda kullanım (kompost, gübre, gibi)

·     Toprak iyileştirici olarak kullanım (orak arazilerde, tarımsal kullanım dışı orak arazi)

·     Örtü malzemesi olarak kullanım (deponi tesislerinde örtü toprağı)

·     Dolgu malzemesi olarak kullanım (Yol yapım ve inşaat işlerinde dolgu toprağı)

·     Ek yakıt olarak kullanım (Çimento fabrikaları gibi)

Arbiogaz, proje bütçesi ve fizibilitesini dikkate alarak aşağıdaki teknolojileri arıtma çamurlarının azaltılması için benimsemiş ve uygulamaktadır:

                 ·     Dehidratör ile ileri seviyede çamur susuzlaştırma 

                 ·     Solar Kurutma Sistemleri

                 ·     Bant Tipi Termal Kurutucu

                 ·     Döner Tamburlu Termal Kurutucu

                 ·     Pedallı Termal Kurutucular 

1