Bize Ulaşın

Uygulanan Teknolojik Çözümler

Ön Arıtma

·  Izgara ile eleme

·  Kum & Yağ Ayırımı

·  Birincil Çöktürme

·  Koagülasyon, Flokülasyon, Sedimentasyon

·  Çözünmüş Hava Flotasyon (DAF) Sistemi

 

Biyolojik Arıtma

·  Aktif Çamur Sistemi

·  Geniş Havalandırma Sistemleri

·  Membran Biyoreaktör (MBR)

·  Biyolojik Nütrient Giderim Prosesi (BNR)

 

Çamur Arıtma

·  Çamur Stabilizasyonu ve Çamur Çürütme (Aerobik, Anaerobik)

·  Çamur Yoğunlaştırma (Graviteli Yoğunlaştırma, Mekanik Yoğunlaştırma, Flotasyon Yoğunlaştırma)

·  Çamur Susuzlaştırma (Belt Pres, Filtre Pres, Santrifüj Dekantör)

·  Çamur Kurutma

 

İleri Arıtma Prosesleri

·  Dezenfeksiyon (Klorlama, UV, Ozonlama)

·  Media Filtrasyonu

·  Membran Filtrasyonu

 

Biyolojik Arıtma Prosesleri

·  Anaerobik Arıtma Prosesleri

Anaerobik arıtma prosesi yüksek kirlilikteki endüstriyel atık sular için uygun olup biyolojik arıtmanın ilk kademesi olarak uygulanmaktadır. Bu sayede aerobik prosesin dizayn kapasitesi düşmekte, tüm tesis için enerji ve alan tasarrufu sağlanmaktadır. Arbiogaz, Tam Karışımlı Anaerobik Reaktör, Anaerobik Filtre Reaktörü, Anaerobik Kontakt Tip Reaktörü, Anaerobik Çamur Yataklı Reaktör (Yukarı Akışlı Çamur Yataklı (UASB), Genişletilmiş Granüler Çamur Yataklı gibi kanıtlanmış teknolojileri 30'un üzerinde tesisinde uygulamıştır.

·  Aerobik Arıtma Prosesleri

Aerobik arıtma sistemleri müşterilerin ihtiyaçları ve özellikleri doğrultusunda tek başına veya anaerobic arıtmayı takiben uygulanmaktadır. Arbiogaz, konvansiyonel karbon giderimi ile birlikte nitrifikasyon/denitrifikasyon ile azot giderimi ve biyolojik fosfor gideriminin sağlandığı prosesleri başarılı bir şekilde 

 

1