Bize Ulaşın

Şehir Arıtmaları

Şehir Arıtmaları

Yeraltı, yerüstü su kaynakları ve denizler atıksularla kirlenmektedir. Bu kirliliği önlemek amacıyla atıksu arıtma tesisleri kurulmaktadır. Arbiogaz büyükşehirlerde, ilçelerde ve nüfusu az olan yerleşimlerde oluşan evsel atıksuların arıtılması amacıyla atıksu arıtma tesisleri kurmaktadır.

      

Arıtma tesislerinin dizaynında yönetmeliklerde belirtilen deşarj standartları ve TSE, DIN vb…  üretim standartları esas alınmaktadır. Arbiogaz bu standartlara uygun olarak dizayn ettiği atıksu arıtma tesislerinde uzun havalandırmalı aktif çamur, kesikli aerobik arıtma sistemi, membran teknolojilerinin kullanıldığı biyolojik arıtma yöntemlerini içeren çözümleri başarıyla uygulamaktadır. Bu proseslerin kullanıldığı ileri teknoloji atıksu arıtma tesislerinde aynı zamanda azot (nitrifikasyon ve denitrifikasyon) fosfor ( biyolojik ve kimyasal) giderimi sağlanmaktadır.

Atıksu arıtma tesisinden çıkan arıtılmış atıksuların hassas alıcı ortama deşarjı veya sulama suyu ya da atıksu arıtma tesisinde kullanım suyu olarak geri kazanımını sağlamak amacıyla filtrasyon, ultrafiltrasyon  ile klor, ozon  veya UV (ultraviole) oksidasyonu sayesinde suyun dezenfeksiyonu sağlanmaktadır.

>><<

 

1