Bize Ulaşın

Gönenli Süt ve Süt Ürünleri AAT
1

Bursa-Türkiye

Kapasitesi:3.000m3/gün

KOI Yükü:16500 kg/gün

Tesisin yapım ve devreye alma işleri.

Arıtma Üniteleri

•Fiziksel Arıtma

•Mikroflotasyon

•Anaerobik Arıtma (CSTR)

•Aerobik Arıtma

•Çamur Susuzlaştırma