Bize Ulaşın

İlci İnşaat Biyogaz Tesisi Kojenerasyon Sistemi
1

Kırşehir- Türkiye
Kapasite: 250 kWe
(Büyükbaş Hayvan Gübresi, Tarım Atığı)
Bitiş Tarihi: Şubat 2010

Arıtma Üniteleri: 
Anaerobik Çürütme Tesisi için Konteyner
Kojenerasyon Tesisi