Bize Ulaşın

Konya Şeker A.Ş. Fabrikası Katı Atık Tesisi
1

Konya – Türkiye
Patates İşleme Tesisi Atık suyu ve Katı Atık Arıtma Tesisi
5000 m3 Katı Atık Çürütücü
Atık su Kapasitesi: 60 m3/saat
KOİ Yükü: 5040 kg/gün

Arıtma Prosesleri:
Anaerobik Atıksu Arıtma
Biyogaz Arıtma
Biyogaz’dan Elektrik ve Isı Üretimi