Bize Ulaşın

 • Evsel Atıksu Arıtma

  Önemini arttıran su kaynaklarının korunması gerekliliği normal yaşam'da meydana gelen atıksularında arıtılması gerekliliğini ortaya koymuştur.

 • Endüstriyel Atıksu Arıtma

  Sanayi kuruluşlarındaki ortaya çıkan kirliliklerin sebebi ile endüstriyel atık sularının arıtılması yüksek derecede teknik bilgi gerektirmektedir.

 • İçme Suyu Arıtma

  Su, yaşamın sürdürülebilmesi için çok büyük bir öneme sahiptir.

 • Biyogaz ve Enerji

  Biyolojik atıklar, gıda sanayii kaynaklı organik atıklar, mısır veya şeker pancarı gibi enerji bitkileri biyogaz tesislerinde substrat olarak kullanılabilir.

 • Koku Giderimi

  Günümüzde gittikçe önem kazanmaya başlayan koku giderimi konusunda firmamız çeşitli prosesler kullanarak farklı çözümler sunabilmektedir.

 • Arıtma Çamurları

  Arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini arttıran en büyük etkenlerden biri arıtma çamurlarının bertarafıdır.