Tel: +90 212 282 80 85

arbiogaz@arbiogaz.com

Arbiogaz
Endüstriyel Atık Su Arıtma

Anasayfa   >   ÇÖZÜMLER   >   Endüstriyel Atık Su Arıtma

Endüstriyel Atık Su Arıtma

Endüstriyel Atık Su Arıtma

Sanayi kuruluşlarındaki ortaya çıkan kirliliklerin sanayiden sanayiye farklılık göstermesi sebebi ile endüstriyel atık sularının arıtılması yüksek derecede teknik bilgi ve sanayi deneyimi gerektirmektedir. Çevre teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak Arbiogaz, sanayilerin ihtiyaçlarına ve atık suların özelliklerine göre ispatlanmış, yeni ve ileri arıtma prosesleri uygulamaktadır.

Doğru teknoloji seçimi arıtma tesisleri tasarımında en önemli başlangıç noktasıdır. Hemen hemen tüm endüstri kollarında yüzlerce tesis tecrübesi olan ARBİOGAZ doğru teknoloji seçiminde kendini kanıtlamış bir firma olarak sektörde güvenilir bir isim sahibidir.

Arbiogaz; gıda, içecek ,kağıt ve kağıt hamuru, tekstil, kimya, petro-kimya, maden, enerji, otomotiv gibi çok çeşitli endüstrinin atık suyunun arıtılmasında tecrübe sahiptir.

Arbiogaz, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre çeşitli teknolojileri uygulayacak mühendislik dizayn, inşaat, mekanik, elektrik,otomasyon,devreye alma ve işletme hizmetleri verecek kadroları bünyesinde barındırmaktadır. 

Arbiogaz;

 • Aerobik sistemler

 • Anaerobik sistemler

 • Yüksek verimli anaerobik çamur yataklı reaktörler

 • Membran bio-reaktör (MBR) 

 • Azot ve fosfor giderimi

 • Multimedya filtrasyonu

 • Membran filtrasyon sistemleri konularında çözümler sunar. 

UYGULANAN TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER

Ön Arıtma

 • Izgara ile eleme

 • Kum & Yağ Ayırımı

 • Birincil Çöktürme

 • Koagülasyon, Flokülasyon, Sedimentasyon

 • Çözünmüş Hava Flotasyon (DAF) Sistemi

Biyolojik Arıtma

 • Aktif Çamur Sistemi

 • Geniş Havalandırma Sistemleri

 • Membran Biyoreaktör (MBR)

 • Biyolojik Nütrient Giderim Prosesi (BNR)

Çamur Arıtma

 • Çamur Stabilizasyonu ve Çamur Çürütme (Aerobik, Anaerobik)

 • Çamur Yoğunlaştırma (Graviteli Yoğunlaştırma, Mekanik Yoğunlaştırma, Flotasyon Yoğunlaştırma)

 • Çamur Susuzlaştırma (Belt Pres, Filtre Pres, Santrifüj Dekantör)

 • Çamur Kurutma

İleri Arıtma Prosesleri

 • Dezenfeksiyon (Klorlama, UV, Ozonlama)

 • Media Filtrasyonu

 • Membran Filtrasyonu

Biyolojik Arıtma Prosesleri

 • Anaerobik Arıtma Prosesleri

Anaerobik arıtma prosesi yüksek kirlilikteki endüstriyel atık sular için uygun olup biyolojik arıtmanın ilk kademesi olarak uygulanmaktadır. Bu sayede aerobik prosesin dizayn kapasitesi düşmekte, tüm tesis için enerji ve alan tasarrufu sağlanmaktadır. Arbiogaz, Tam Karışımlı Anaerobik Reaktör, Anaerobik Filtre Reaktörü, Anaerobik Kontakt Tip Reaktörü, Anaerobik Çamur Yataklı Reaktör (Yukarı Akışlı Çamur Yataklı (UASB), Genişletilmiş Granüler Çamur Yataklı gibi kanıtlanmış teknolojileri 30'un üzerinde tesisinde uygulamıştır.

 • Aerobik Arıtma Prosesleri

Aerobik arıtma sistemleri müşterilerin ihtiyaçları ve özellikleri doğrultusunda tek başına veya anaerobic arıtmayı takiben uygulanmaktadır. Arbiogaz, konvansiyonel karbon giderimi ile birlikte nitrifikasyon/denitrifikasyon ile azot giderimi ve biyolojik fosfor gideriminin sağlandığı prosesleri başarılı bir şekilde 

Organize Sanayi Bölgesi Arıtmaları

Endüstriyel atıksuların arıtılmasında en önemli unsur; farklı endüstrilerden kaynaklanan atıksuların kaynak noktalarının incelenerek her atıksuya uygun kirlilik profili çıkarılması ve atıksu karakterizasyonu belirlenmesidir. Buna bağlı olarak işletmenin veya organize sanayi bölgesinin yerel koşulları da göz önüne alınmak suretiyle Arbiogaz tarafından en uygun arıtılabilirdik çözümleri belirlenir.

Arbiogaz tarafından gıda, metal, tekstil, süt ve süt ürünleri vb… sektörlerde faaliyet gösteren endüstrilere ve tüm bu sektörleri bünyesinde bulunduran Organize Sanayi Bölgelerine atıksu arıtma tesisi tasarımı ve anahtar teslim tesis kurulumu gerçekleştirmektedir.

Organize Sanayi Bölgelerinden kaynaklanan atıksuların arıtılması amacıyla kurulan arıtma tesislerinde genellikle aşağıdaki üniteler yer almaktadır.

 • Fiziksel Arıtma

 • Kimyasal Arıtma

 • Anaerobik Biyolojik Arıtma

 • Aerobik Biyolojik Arıtma

 • Çamur Yoğunlaştırma ve Susuzlaştırma

 • Çamur Kurutma

Endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin dizaynında veya proses seçiminin yapılmasında minimum işletme maliyetinin oluşturulması, atık azaltma (arıtma çamurlarının) optimizasyonu, arazi kullanımı, yatırım maliyeti, tesisin verimli çalışması gibi parametreler dikkate alınarak çözümler üretilmektedir.

Bu doğrultuda  Arbiogaz bir çok Organize Sanayi Bölgesinde atıksu arıtma tesisleri kurmuş ve başarıyla çalışmaktadır.Top