Bize Ulaşın

Atık Gaz Arıtımı

Farklı kaynaklardan üretilmiş baca gazı SO2, SO3, H2S, HCl, HF gibi tehlikeli kirleticiler içermektedir. Bu gazların insan sağlığına ve çevreye önemli etkileri vardır. İnsan sağlığı açısından gözde, burunda ve boğazda tahriş ve üst solunum yolu enfeksiyonu gibi kısa süreli; kronik solunum yolu hastalıkları, akciğer kanseri, kalp hastalığı ve beyinde, sinirlerde rahatsızlıklar gibi uzun süreli etkileri vardır. Çevresel etkileri arasında ise su ve toprak kirliliği, su yaşamına zararları ve bina aşınmaları bulunur. Ayrıca küresel ısınmaya katkıları da oldukça yüksektir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde baca gazlarıyla ilgili sınır değerler belirlenmiştir. Bu sınır değerlerin aşılmaması ve sanayi tesislerinin doğaya zarar veren atık gazlarını filtre ederek havaya vermesini sağlayan sistemler baca gazı arıtma sistemleridir.

>><<

1