Bize Ulaşın

Uygulanan Teknolojik Çözümler
ARBİOGAZ A.Ş. 1983 yılından bu yana Çevre Teknolojileri alanında hizmet vermekte olup, evsel nitelikli atıksu arıtımı konusunda aşağıda verilen referanslar ile tecrübe ve bilgi birikimine sahiptir. 
 
    • Kentsel atıksu arıtma tesisleri
    • Organize Sanayi Bölgesi atıksu arıtma tesisleri 
 
Kentsel atıksu arıtımında uygulanan prosesler; 
    1. Fiziksel prosesler
       a. Izgaralar
       b. Kum ve yağ tutma
       c. Ön çökeltme
       d. Flotasyon (DAF, mikroflotasyon)
    2. Kimyasal prosesler
       a. Kimyasal fosfor giderimi 
       b. Kimyasal fosfor geri kazanımı
    3. Biyolojik prosesler
       a. Askıda büyüyen prosesler
         i. Aktif çamur sistemi
            1. Karbon giderimi 
            2. Nitrifikasyon
            3. Denitrifikasyon
            4. Biyolojik fosfor giderimi
            5. Son çökeltme tankı ile katı-sıvı faz ayrımı
            6. Ardışık kesikli reaktörler (SBR)
            7. Membran biyoreaktörler (MBR) ile katı-sıvı faz ayrımı
     b. Bağlı büyüyen prosesler
            i. Damlatmalı filtre
            ii. Biyodisk
            iii. Hareketli yataklı biyoreaktörler (MBBR)
            iv. Entegre sabit filmli aktif çamur prosesi (IFAS)
            v. Aerobik granüler çamur sistemleri (Nereda)
     c. Anaerobik prosesler
            i. Tam karışımlı reaktörler
            ii. Yüksek hızlı granüler sistemler (UASB, IC, ECSB, EGSB)
           iii. Anaerobik membran prosesler (ANMBR)
     4. Bakiye kirleticiler için kullanılan prosesler
           a. Filtrasyon
           b. Membran separasyonu (MF, UF, NF, RO, EDI)
           c. Elektrodiyaliz
           d. Adsorpsiyon (aktif karbon adsorpsiyonu, …)
           e. İyon değiştirme
           f. Destilasyon 
     5. Dezenfeksiyon
          a. Klorlama
          b. Ultraviyole radyasyonu
          c. Ozon ile dezenfeksiyon
          d. Parasetik asit ile dezenfeksiyon
 
     6. Atıksu geri kazanımı (link verilebilir)
 
    7. Çamur Arıtımı (link verilebilir)
 
1