AKŞEHİR ATIKSU ARITMA TESİSİ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı ile Acciona Agua – Arbiogaz Akşehir Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Adi Ortaklığı arasında “AKŞEHİR ATIKSU ARITMA TESİSİ VE ATIKSU TOPLAMA ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ” projesinin sözleşmesi 28.12.2015 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır. Söz konusu projenin finanmanı IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı (the Instrument of Pre-Accession Assistance) Fonları ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.

İş Kapsamı  1: Akşehir Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi

Akşehir Atıksu Arıtma tesisine ait komple mühendislik dizayn ve yapım işleri ile ana tahliye sistemi ve mevcut atıksu toplama sisteminin kapasite arttırımı işleri (inşaat, mekanik ve elektrik işleri, devreye alma, deneme işletmesi ile işletme personelinin eğitimi sonrası atıksu arıtma tesisinin anahtar teslim olarak son kullanıcıya teslimini kapsar). Arıtma prosesleri; uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi, biyolojik nitrifikasyon/denitrifikasyon ve fosfor giderimi, aktif çamur tanklarında çamurun aerobik stabilizasyonu olarak tanımlanabilir.

Arıtma tesisi 1. Aşaması 2025 yılına göre 62.325 kişilik eş değer nüfusa 2. Aşaması ise 2040 yılında 78.868 kişilik eş eğer nüfusa  hizmet verecek şekilde planlanmıştır.

İş Kapsamı 2. Akşehir Atıksu Toplama Sistemi Yapım İşi

Sözleşme genel itibariyle  36 km’lik atıksu kollektörlerinin rehabilitasyonu ve inşası ile atıksu arıtma tesisine atıksu taşıyan yardımcı yapıların/menhollerin yapımını kapsamaktadır( çoğunlukla 300 – 400 mm çaplı koruge HDPE borulardan oluşmaktadır).

Bu sözleşmenin gerçekleştirilmesinde FIDIC Conditions of Contract for Plant and Design-Build (Sarı Kitap) kuralları geçerli olacaktır.

Sözleşme Bedeli          : 10.454.281,24.-AVRO

Yapım Süresi                 : 670 gün